படம்

நமது கழகம் சுயநலமில்லா தலைமையில் …

 

                          அஞ்சுவதும் அடிப்பணிவதும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே

சம உரிமை                        சமுதாய ஒற்றுமை                    சுயநலமில்லா தலைமை
PHOTO.e1

        சமுதாய மக்களின் பொதுவான பிரச்னைகளுக்கு,மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு ஜனநாயக முறைப்படி சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்ள நமது கழகத்தின் பொது செயலாளரை இறையடியார் S.A.காஜா மொய்தீன் அவர்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது

தொடர்புக்கு

8608747427

Advertisements